Kallelse till årsmöte i Solbacka GK

Publicerat: 2022-12-02 - 12:00 - Skrivet av John Held Barkskog

Den 17 december 2022 kl 13.00 Plats: Föreningshuset, Stjärnhov

För att deltaga i årsmötet ska du anmäla dig senast 14/12 till info@solbackagk.se

Underlag hittar du under fliken Klubben och
Medlemsinfo eller klicka här. Där loggar du in med samma uppgifter som till Min Golf
dvs Golf-id och ditt lösenord.