Öka spelupplevelsen

Publicerat: 2022-12-15 - 14:24 - Skrivet av John Held Barkskog

För att öka spelupplevelsen för våra medlemmar och gäster med fokus på medelgolfaren har vi nu börjat jobba efter en åtgärdsplan.

Idag har vi åtgärdat 2 av våra hål. På hål 16 har greenen varit för svår att komma åt vid inspel. Resultatet nu är att ni kommer få en bredare och friare vinkel in mot green. Framförallt från inspel från vänstersida av fairway.

På hål 3 har det varit för smalt för medelgolfaren att ha fri sikt ut mot fairway från tee 52. Detta har nu åtgärdats och det finns en tydligare och friare linje att slå från tee.

/Bankommittén