Skifte på klubbchefsposten

Publicerat: 2023-01-13 - 10:02 - Skrivet av John Held Barkskog

Styrelsen i Golf i Stjärnhov AB (GISAB) har beslutat genomföra ett generationsskifte på klubbchefsposten, genom att utse klubbens nuvarande pro John Held Barkskog till ny klubbchef och VD. John tillträder omgående och får en överlämning av nuvarande klubbchef Stefan Lindell under vintern.

Stefan kommer parallellt med överlämningen ägna sig åt att utveckla försäljningen av golfpaket som han framgångsrikt startat upp, och slutföra pågående erbjudanden till nya partners..
 - John har under sina två år som uppskattad pro varit mycket engagerad i klubbens utveckling och därför känns det naturligt att låta honom ta över stafettpinnen, säger GISABs ordförande Gunnar Eliasson.

Utöver sina praktiska insatser har John det senaste året också deltagit i Svenska golfförbundets klubbchefsutbildning. Styrelsen har stora förhoppningar på Johns förmåga att med nya initiativ öka antalet medlemmar och greenfeegäster, som står högst på listan i klubben under de närmaste åren.
Att utveckla de nya förutsättningarna på Solbacka är grundläggande för att nå dessa ambitioner.
John kommer också att ha fortsatt huvudansvar för proverksamheten som kommer att förstärkas under säsongen.
 - Stefan har det senaste året mycket förtjänstfullt lett golfens återkomst till Solbacka, vilket vi i styrelsen är mycket glada och tacksamma för, säger Gunnar Eliasson.
Under stark tidspress kunde återflytten till Solbacka genomföras smidigt såväl för medlemmar som greenfeegäster, viket är en viktigt ledstjärna i det fortsatta arbetet.
Stefan avslutar sitt uppdrag den 31 mars.
 _____
Frågor om detta besvaras av Gunnar Eliasson, gunnar.eliasson@solbackagk.se, 070 731 20 02
eller John Held Barkskog, pro@solbackagk.se, 070 769 63 31