Historia

När Lars Nordzell var verkställande direktör på Solbacka Sport & Konferens hade han en vision om en golfbana i anslutning till kursgården. Det han såg framför sig var norra Europas mest magnifika golfprojekt.

Idén om en golfbana vid Solbacka var emellertid inte helt ny. Redan under anläggningens tid som internatskola fanns det tankar om en golfbana. De uppstod när skolans rektor, Folke Goding, från sin kulle iakttog den blivande svenske golfmästaren Claes Jöhnke, när han slog övningsslag mellan målen på fotbollsplanen nedanför. Goding föreställde sig något slags golfanläggning på åkerlappen där klubbens första greener anlades och där banans hål 1 nu ligger.

Beslut om bildande

Den 31 augusti 1991 togs ett viktigt steg för en vidareutveckling av Nordzells vision. Den dagen instiftades på hans initiativ Solbacka Gnesta Golfklubb. Till en början fanns det stort intresse för medlemskap i klubben. På kort tid anmälde sig drygt 600 personer och drygt hälften av dem betalade in en anmälningsavgift på 300 kronor för att försäkra sig om fullt medlemskap i framtiden. Man förband sig då också att betala in medlemslånet på 17 000 kronor när golfklubben upptagits som medlem i Svenska Golfförbundet. Det hela såg alltså ljust ut.

Men snart hopade sig orosmolnen. Inom det planerade området hittade miljövänner unika arter som måste skyddas, en orienteringsklubb hade en nyss färdigställd orienteringskarta som skulle bli obosolet om man anlade en golfbana. Det fanns också farhågor för att vattnet i Kyrksjön skulle förorenas och bli odrickbart på grund av läckage av bekämpningsmedel från banan. Detta och mer därtill ledde till att den kommunala tjänsteman som gett förhandsbesked om bygglov nu drog tillbaka förhandsbeskedet. Plötsligt var golfbanan ett detaljplaneärende med allt vad det innebar av tempoförlust.

Medlem i Svenska Golfförbundet

Till detta kom att tiderna blev kärvare. Början av 1990-talet präglades av Kuwaitkriget, fastighetskris m m. Och det var i den vevan som Solbacka Gnesta Golfklubb antogs som medlem i Svenska Golfförbundet. Nu skulle alltså enligt överenskommelse de preliminära medlemmarna i klubben leverera sina medlemslån. Men inte ett enda lån kom in.

Bygglov och klubbhus

1991 blev i praktiken ett förlorat år. 1992 drog sig Lars Nordzell tillbaka och överlät ledningen av projektet till golfklubbens styrelse, där Johan Kinberg var ordförande. Han kom sedan att leda klubbens arbete fram till årsmötet 1997, då Claes Ericson tog över (1997-2001). Under den här perioden fick klubben sitt bygglov och ett klubbhus. Medlemslånen började strömma in och de två första greenerna anlades, dels den som nu är femtonde hålets green och dels den övningsgreen som låg vid sporthallen. Byggmästare Leif Borrman snickrade till tre utslagsplattor och tillsammans med de två greenerna möjliggjorde plattorna en artonhålsrunda, om man gick sex varv på banan. Solbacka hade äntligen fått sin golfbana!

För att klara underhållet av banan inköptes en begagnad traktor av märket Ferguson med tillhörande skopa, plog och harv. Dessutom gjorde man en investering i en självgående gräsklippare av märket Klippo. Den nyss utlöste arrendatorn på Jättna hyrde med glädje ut en hall att förvara maskinerna i. Efter hand har maskinparken vuxit väsentligt och omfattar nu ett stort antal maskiner för varierande ändamål.

Skylt från början av 90-talet.

Skylt från början av 90-talet.

Klubbhuset år 1996.

Klubbhuset år 1996.

Gamla drivingrangen

Gamla drivingrangen

Byggnad av starterhus i slutet av 90-talet.

Byggnad av starterhus i slutet av 90-talet.

Solbackas konferensanläggning i början på 2000-talet.

Solbackas konferensanläggning i början på 2000-talet.

Niohålsbana

Arbetet med de första nio hålen kom ganska snart igång. De motsvarar de nuvarande hålen mellan Solbacka och Jättnaån. För att få en 18-hålsrunda gick man alltså två varv. De här hålen blev spelklara 1996. Nästa etapp i utbyggnaden skedde på Grytsbergs marker mellan kyrkan och Jättnaån. Dessa hål öppnades för spel sommaren 1997. Då var man redan igång med arbetet på sista etappen, som omfattade Kolundadalen, längst bort från klubbhuset. När dessa hål blev spelbara år 2000 hade Solbacka Gnesta Golfklubb en komplett 18-hålsbana.

Klubbens storhetstid så här långt inföll runt millenieskiftet med 1200 distansmedlemmar och 200-300 fullvärdesmedlemmar. Vid årsmötet 2001 övertog Mats Gustafsson ordförandeklubban som han sedan höll i fram till hösten 2004, då Johan Kinberg återkom ytterligare ett år som ordförande. Under Gustafssons ledning förbättrades banan successivt. Bland annat anlades det grästeer på de flesta utslagsplatser.

Golfpaket

Den ursprungliga tanken att konferensanläggningens stora gästkapacitet tillsammans med en vacker och omväxlande golfbana skulle bli ett attraktivt koncept för kursarrangörer visade sig stämma så länge Landstinget stod som ägare till Solbacka. I början av 2000-talet hade klubben en framgångsrik period med golfpaketerbjudanden. En bidragande orsak till framgången var att konferensanläggningen höll öppet under sommaren och erbjöd förmånliga golfpaket för såväl företag som enskilda spelare. En av klubbens verkliga eldsjälar under den här perioden och långt in på 2000-talet var Göran Winberg, som bland annat höll ihop klubbens kansli.

Spelrätter

Efter årsmötet 2005 blev Per-Eric Skotthag ordförande. En av hans första uppgifter blev att förbättra klubbens ekonomi genom att göra om de tidigare medlemsinsatserna till spelrätter. Då inleddes också en period med tuffare konkurrens om både golfpaket och medlemmar. När Landstinget sålde konferensanläggningen 2008 blev det svårt att hålla den framgångsrika golfpaketpositionen.

Flytt till Grytsbergs Säteri och åter till Solbacka

Vid årsskiftet 2012–2013 flyttade klubben därför från Solbacka till Grytsbergs Säteri och bytte namn till Gnesta Golfklubb. Didrik von Seth hade då tagit över som ordförande. Inför säsongen 2016 var Grytsbergs Säteri till försäljning och klubben fick ånyo se sig om efter nytt klubbhus. Man fann då att det enda alternativet var att flytta tillbaka till det ursprungliga klubbhuset vid Solbacka som då hade påtagliga sår av tidens tand.

Samarbete med Grytsbergs Säteri

Dock blev denna vistelse kort då det visade sig att klubbens välgörare och medlem Christer Brandberg förvärvade Grytsbergs Säteri och erbjöd klubben att flytta tillbaka. Under den här perioden har frivilliginsatserna från medlemmarna utvecklats starkt. Detsamma gäller banans kvalitet som numera står sig väl i Sörmlandskonkurrensen.

Nytt klubbhus på Grytsberg

Nytt klubbhus iordningställdes och kunde invigas i maj 2017. Inför säsongen tog även klubben tillfället att byta namn igen till det mer passande Grytsberg Golfklubb. Med säsongen 2019 har klubben i samarbete med Grytsberg Säteri förutsättningar att på nytt bli konkurrenskraftig som golfpaketarrangör. Den nya klubbmiljön med nytt övningsområde och ny driving range erbjuder också stora möjligheter till förstärkt klubbkänsla bland medlemmar och ökad trivsel för greenfeegäster.

Nytt klubbhus på Solbacka

Under våren 2022 byggdes ett nytt klubbhus på Solbacka och klubben har återigen flyttat tillbaka till Solbacka. Detta innebär också att klubben inför säsongen 2022 byter tillbaka till namnet Solbacka Golfklubb. Under 2022 byggdes även en ny driving range och en ny övningsgreen på Solbacka. Klubbhuset invigdes den 19 juni 2022.

Klubbhuset på Grytsberg invigdes 2017.

Klubbhuset på Grytsberg invigdes 2017.

Under våren 2022 byggs ett nytt klubbhus på Solbacka

Under våren 2022 byggs ett nytt klubbhus på Solbacka

Klubbens ordförande Gunnar Eliasson klipper bandet och inviger nya klubbhuset 19 juni 2022.

Klubbens ordförande Gunnar Eliasson klipper bandet och inviger nya klubbhuset 19 juni 2022.