Värdegrund

Solbacka GK:s mission, vision och värdegrund

Mission: Vårt övergripande syfte
- Solbacka Golfklubb bidrar till ett sundare, aktivare och attraktivare samhälle genom 
att erbjuda en välkomnande och hållbar plats för golf och social samvaro till glädje för 
golfintresserade i centrala Sörmland med omnejd.

Vision:
- Solbacka Golfklubb - en attraktiv golfklubb för medelgolfaren med fokus på Sörmland 
och Södra Storstockholm. En av Sörmlands mest uppskattade golfklubbar.

Värdegrund:
Solbacka GK - Sörmlands Trevligaste Golfklubb
Gemenskap Glädje Sportslighet

Värdeord Kommentar Hur märks det
Gemenskap Att genom golfen stärka och 
skapa nya relationer.
Att vara en inkluderande klubb 
med en välkomnande atmosfär 
där alla känner gemenskap och 
delaktighet.
• Vi månar om att nya medlemmar ska 
känna sig välkomna
• Vi hälsar de som gästar klubben 
välkomna
• Vi uppmuntrar sociala aktiviteter på och 
utanför golfbanan
Glädje Att med glädje ge en positiv 
upplevelse på golfklubben och 
på golfbanan.
• Vi är alltid positiva med ett leende på 
läpparna
• Vi vill att medlemmar och gäster har en 
trevlig upplevelse hos oss 
Sportslighet Vi är stolta över att spela golf 
och är måna om att utveckla 
både oss som golfklubb och 
sporten som helhet. 
• Vi premierar de som utmärker sig som 
föredömen inom golfspelandet
• Vi tolererar inte fusk eller ojust 
beteende på tävlingar