LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR SOLBACKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på anslagstavlan i anslutning till klubbhusets entré samt vid hål 1.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel, två slags plikt i slagspel)

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)
  1. Out of bounds markeras med vita pinnar, alternativt det elektrifierade stängslet.
  2. En boll som passerar vägen vänster om hål 18 eller vänster om hål 1 och befinner sig i vila på andra sidan av vägen är out of bounds, även om den ligger på annan del av spelfältet.
  3. Out of bounds gränsen mellan hål 4 och 5 gäller vid spel på hål 4 men inte vid spel på hål 5.

 

2. Pliktområden (Regel 17)
  1. Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden
  2. Område definierat av röda pinnar med grön topp (hål 3) är en spelförbudzon (enligt regel 17.1e) där spelaren ges möjlighet att droppa (med ett slags plikt) i droppzon i anslutning till (Stora Eken).

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

Mark under arbete (MUA)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller MUA från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Onormalt banförhållande gällande elektrifierat stängsel ges spelaren lättnad utan plikt om stängslet är fysiskt störande för avsedd stans eller sving, regel 16.1a
4. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten.

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. Modell för lokal regel 8L-1.

Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Objekt/Områden vars gräns definieras av orange markering.
 2. Avståndsmarkeringar (pinnar och plattor) som visar avstånd till centrum av green.
Avståndsmätare (Regel 4.3)

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka osv.), bryter spelaren mot Regel 4-3

Lokala ordningsföreskrifter

Företrädesrätt

Vid möte på banan har spelare kommande från högre hålnummer företräde.

Banpersonal

Personal som arbetar på banan har företräde.

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor ska ligga i bunkern och på ett sådant sätt att de minst påverkar spelet.

Bagvagnar

Bagvagnar bör inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.

 

Beslutade av Solbacka GK:s tävlingskommitté 2024-02-09

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

 

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet – ett scorekort

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, får spelaren rengöra bollen och ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från, detta lättnadsområde:

 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Ett scorekort, men lättnadsområdets läge måste vara på spelfältet och får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och då använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt.