LOKALA REGLER 2024 FÖR SOLBACKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhusets entré samt vid hål 1.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds markeras med vita pinnar, alternativt det elektrifierade stängslet.
2. En boll som passerar vägen vänster om hål 18 eller vänster om hål 1 och befinner sig i vila på andra sidan av vägen är out of bounds, även om den ligger på annan del av spelfältet.
3. Out of bounds gränsen mellan hål 4 och 5 gäller vid spel på hål 4 men inte vid spel på
hål 5.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

Område definierat av röda pinnar med grön topp (hål 3) är en spelförbudzon (enligt regel 17.1e) där spelaren ges möjlighet att droppa (med ett slags plikt) i droppzon i anslutning till (Stora Eken).

 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstängslet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

 

 

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Avståndsmarkeringar (pinnar och plattor) som visar avstånd till centrum av green.

 

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

7. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

Beslutade av Solbacka GK:s styrelse 2024-04-24