Klubbstyrelsen

Michael Martinsson
Ordförande
Hans Franson
Vice ordförande
Eva Valentin
Ledamot
Anna Lena Hallström
Ledamot
Tage Gustafsson
Ledamot
Torgny Wikström
Ledamot

Golf i Stjärnhov AB (GISAB)

Gunnar Eliasson
Ordförande
John Held Barkskog
VD
Erik Brandberg
Styrelseledamot
Hans Franson
Styrelseledamot
Tage Gustafsson
Styrelseledamot

Valberedning

Tomas Blomqvist
Sammankallande
Allan Johansson
Anna Lena Hallström
Representant från styrelsen

Bankommittén

Hans Franson
Ordförande
Jonny Eklund
John Held Barkskog

Damkommittén

Eva Valentin
Ordförande
Agneta Andersson
Jeanette Blomqvist
Barbro Holgerson
Elisabeth Edwall
Monika Gustafsson

Medlemskommittén

Anna Lena Hallström
Ordförande
Tage Gustafsson
Ordförande
Lena Ahlefelt
Yvonne Gustavsson
Olle Barck

Tävlingskommittén

Torgny Wikström
Ordförande
Becke Karlsson
Håkan Lundkvist
Lars Gustafsson
Lena Ahlefelt
Olle Barck