Klubbstyrelsen och kommittéer

Klubbstyrelsen

Gunnar Eliasson
Gunnar Eliasson
Ordförande
Hans Franson
Vice ordförande
Tomas Blomqvist
Ledamot
Jan Ekström
Ledamot
Tage Gustafsson
Ledamot
Anna Lena Hallström
Ledamot
Eva Valentin
Ledamot

Revisorer

Camilla Winte
Revisor
Beata Kärrberg
Revisorssuppleant

Valberedning

Susanne Benckert
Sammankallande
Didrik von Seth
Gunnar Eliasson
Representant för styrelsen

Bankommittén

Hans Franson
Ordförande
Jan Ekström
Ledamot
Per-Erik Skotthag
Håkan Färm

Damkommittén

Eva Valentin
Ordförande
Agneta Andersson
Jeanette Blomqvist
Barbro Holgerson
Elisabeth Edwall
Eva Holmström-Taipalus

Medlemskommittén

Anna Lena Hallström
Ordförande
Tage Gustafsson
Ordförande
Karl Benckert
Catharina Norberg
Yvonne Gustavsson
Olle Barck

Tävlingskommittén

Tomas Blomqvist
Ordförande
Allan Johansson
Ordförande
Lars Gustafsson
Joakim Björklund
Jan Ekström
Ove Berggren