Klubbstyrelsen

Michael Martinsson
Ordförande
Hans Franson
Vice ordförande
Tomas Blomqvist
Ledamot
Jan Ekström
Ledamot
Tage Gustafsson
Ledamot
Anna Lena Hallström
Ledamot
Eva Valentin
Ledamot

Valberedning

Susanne Benckert
Sammankallande
Didrik von Seth
Michael Martinsson
Representant för styrelsen

Bankommittén

Hans Franson
Ordförande
Jonny Eklund
John Held Barkskog

Damkommittén

Eva Valentin
Ordförande
Agneta Andersson
Jeanette Blomqvist
Barbro Holgerson
Elisabeth Edwall
Eva Holmström-Taipalus

Medlemskommittén

Anna Lena Hallström
Ordförande
Tage Gustafsson
Ordförande
Karl Benckert
Catharina Norberg
Yvonne Gustavsson
Olle Barck

Tävlingskommittén

Tomas Blomqvist
Ordförande
Allan Johansson
Ordförande
Lars Gustafsson
Jan Ekström
Ove Berggren