Klubbfest och Senaste nytt

Publicerat: 2023-09-25 - 09:23 - Skrivet av John Held Barkskog

Som ni säkert redan känner, till avslutar vi golfsäsongens sociala aktiviteter med en klubbfest lördagen den sjunde oktober, se bifogad repris på tidigare utskick. Nu tänker vi, Sisyfos och Solbacka Krog & Rum passa på att samma dag informera alla medlemmar, och andra intresserade som ni gärna får bjuda in, om vad som händer i klubben och runt Solbacka miljön i allmänhet.

Detta går av stapeln på plats med följande upplägg:

13:00-13:30 Utanför vårt klubbhus

  • Kommer klubbens ordförande presentera 'senaste nytt' runt klubben samt kort- och långsiktiga planer

13:30-14.30 Sisyfos och Solbacka Krog & Rum

  • Där varvar vi med sittande information och rundvandring i området 
  • Berättar om Solbacka-projektets vision och det livserbjudande vi vill skapa med ett modernt litet samhälle med högklassig service ute på landet
  • Förklarar hur vi arbetar, med nätverkets och det goda ryktets kraft snarare än klassisk marknadsföring
  • Berättar vad som gjorts i etapp 1-2. Vilka erbjudanden, aktiviteter, operatörer och möjligheter som redan finns
  • Ger förhandsinfo om planer/diskussioner inför etapp 3 och framåt Berättar om kommande bostäder och inte minst om Solbacka-höjden - det hypermoderna back-to.bascis-projektet, som handlar om att bygga en microgrid av helt självförsörjande hus i södra slänten på andra sidan vägen (nästa steg efter tidigare Sisyfos-projekt såsom Hus Utan Sladd på Wenngarn)
  • Fånga upp idéer och inspel från besökare

14:30-15:00 Visning av de nya lägenheterna i Västerbo