Rangen framflyttad 80 meter

Publicerat: 2022-04-20 - 12:00 - Skrivet av John Held Barkskog

Vi har flyttat fram utslagsmattorna 80 meter på rangen för att kunna få plats för fler. Nu har vi 17 st utslagsplatser. Bollautomaten står kvar på samma ställe.
Denna förändring ligger också till grund för att vi har blivit av med mycket bollar som slås utanför rangen pga att nätet varit för lågt på framförallt höger sida. Nu blir rangen betydligt bredare och den är fortfarande tillräckligt lång för att ni ska kunna sträcka ut med drivern!
Ytterligare ett plus är att vi fått en ännu vackrare utsikt över Kyrksjön då vi tagit ner nätet för att kunna återanvända det på Solbacka.
Den 19 juni ska vi öppna den nya drivingrangen på Solbacka som ska rymma 20 utslagsplatser.
Välkomna ut och slå på rangen i det härliga vårvädret!